دبی 5 شب و 6روز ویژه نوروز 1403

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه بین‌المللی دبی

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
اسکن از صفحه اول پاسپورت و شناسنامه
اسکن از عکس پرسنلی
اسکن از کارت ملی
خدمات تور
پرواز هواپیمایی ماهان
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
اخذ ویزا
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور دبی در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید