ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 12 و 19 اردیبهشت

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
عدنان مندرس

هتل ها

HB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
HB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
HB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
HB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید