نوروزی 6 شب تفلیس

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 06:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : Qeshm Air
TBS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
خدمات تور
مسئولین تور
توضیحات
        

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید