4 شب کوالالامپور + 3 شب پینانگ ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 00:00 شرکت حمل و نقل : Mahan Air
IKA KUL
مدت سفر : 08:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید