کوالالامپور ویژه دی

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/28 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA KUL
مدت سفر : 02:15 Default
تاریخ حرکت : 1402/12/05 ساعت حرکت: 02:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
KUL IKA
مدت سفر : 02:15 Default

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,212,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,184,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,469,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,288,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,832,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,045,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,847,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,866,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,697,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,768,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,746,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,542,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,012,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,649,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,311,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,217,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,311,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,137,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,474,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,137,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,387,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,564,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,031,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,406,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,739,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,463,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,835,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,963,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,849,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,963,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,457,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,725,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,457,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,213,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,622,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,292,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,286,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید