ترکیبی کوالالامپور + پنانگ

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/23 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA KUL
مدت سفر : 02:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/02 ساعت حرکت: 02:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
KUL IKA
مدت سفر : 02:15 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  36,706,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,037,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,036,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,214,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,091,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,858,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,859,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,935,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,312,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,408,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,448,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,313,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,803,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,033,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,902,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,854,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,176,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,525,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,846,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,286,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,315,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,374,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,572,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,517,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,767,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید