ترکیبی کوالالامپور + سنگاپور

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/04 ساعت حرکت: 11:30 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA KUL
مدت سفر : 02:15 Default
تاریخ حرکت : 1402/11/12 ساعت حرکت: 02:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
KUL IKA
مدت سفر : 02:15 Default

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,989,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,017,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,101,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,989,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,017,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,937,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,429,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,917,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,614,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,758,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,094,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,469,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,636,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,756,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,913,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,702,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,192,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,702,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,192,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,283,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,489,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید