ترکیبی کوالالامپور + لنکاوی

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/30 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA KUL
مدت سفر : 02:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/09 ساعت حرکت: 02:50 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
KUL IKA
مدت سفر : 02:15 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,928,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,383,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,382,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,696,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,915,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,751,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,084,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,102,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,449,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,519,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,161,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,557,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,867,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,032,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,123,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,934,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,562,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید