ترکیبی دهلی + آگرا + گوا

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,995,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,995,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,995,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,995,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,995,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,950,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
اسکن از عکس پرسنلی
اسکن از صفحه اول پاسپورت و شناسنامه
خدمات تور
لیدر فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
مسئولین تور
توضیحات
 2شب دهلی + 1شب آگرا + 4شب گوا

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید