آفراستانبول 3شب و4 روز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
پرواز هواپیمایی قشم ایر
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات

 • تمامی پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی خریدار می باشد
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است
 • جهت کانفرم نمودن تور و نرخ نهایی تور در تاریخ مدنظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید 

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور استانبول در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) با شماره 02143000064 و خارج از ساعت اداری،با  شماره 09369581572 تماس حاصل بفرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید