کوش آداسی 3 آبان

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
عدنان مندرس

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
خدمات تور
پرواز هواپیمایی قشم ایر
لیدر فارسی زبان
گشت شهری با ناهار
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
مسئولین تور
توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور کوش آداسی در ساعات اداری ( 9صبح تا 17:30عصر) با شماره تلفن 02143000064 و خارج از ساعت اداری با شماره تلفن 09369581572 تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید