ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 اردیبهشت

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
عدنان مندرس

هتل ها

HB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
HB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
UALL
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
پرواز هواپیمایی قشم ایر
بیمه مسافرتی سامان
مسئولین تور
توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر در ساعات اداری ( 9صبح تا 17:30عصر) با شماره تلفن 02143000064 و خارج از ساعت اداری با شماره تلفن 09369581572 تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید