آنتالیا 24 مهر

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه اسپارتا

هتل ها

ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
تست منفی PCR برای زمان ورود
کارت دیجیتال واکسناسیون
خدمات تور
پرواز هواپیمایی قشم ایر
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی سامان
لیدر فارسی زبان
مسئولین تور
توضیحات

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور آنتالیا  در ساعات اداری ( 9صبح تا 17:30عصر) با شماره تلفن 02143000064 و خارج از ساعت اداری با شماره تلفن 09369581572 تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید