تور ترکیبی کوالالامپور+ سنگاپور

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,846,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,884,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,891,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,081,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,931,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,042,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,335,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,313,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,993,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,564,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,569,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,376,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,193,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,338,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,256,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,704,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,306,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,806,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,891,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,458,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,685,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,042,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,453,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,098,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,414,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید