تور ترکیبی تفلیس + باتومی | تیر 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/04/15 ساعت حرکت: 00:00 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA BUS
مدت سفر : 03:30 Default
تاریخ حرکت : 1402/04/23 ساعت حرکت: 00:00 شرکت حمل و نقل : آسمان
TBS IKA
مدت سفر : 03:30 Default

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
کارت دیجیتال واکسناسیون
تست منفی PCR برای رفت و برگشت
خدمات تور
گشت شهری با ناهار
مسئولین تور
توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور ترکیبی تفلیس + باتومی در ساعات اداری ( 9صبح تا 17:30عصر) با شماره تلفن 02143000064 و خارج از ساعت اداری با شماره تلفن 09369581572 تماس حاصل فرمایید.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید