تور ایروان 7 شب و 8 روز

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
:با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور
پرواز هواپیمایی قشم ایر
اقامت در هتل با خدمات صبحانه
بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
مسئولین تور
توضیحات

برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور ایروان با مناسب‌ترین قیمت‌ها لطفا از طریق شماره تلفن 02143000064 با کارشناسان هورام گشت در ارتباط باشید.

آژانس مسافرتی هورام گشت تاج هر روز در ساعات اداری (۰۹:۰۰ الی ۱۷:۳۰) پاسخگوی شما است، در صورت تمایل به بر قراری ارتباط در ساعات غیراداری، لطفا با شماره 09369581572 در تماس باشید.

 • برای دریافت نرخ نهایی و کانفرم کردن تور لطفا با کانتر مربوطه تماس بگیرید
 • برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل 70 درصد از مبلغ کل تور الزامی است

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید